ขวดเล็ก «  
ขนาดบรรจุ 0.5 - 7 ลิตร «
ขนาดบรรจุ 10 - 30 ลิตร «  
กระป๋อง «  
 
 
 
 
 
   

บริษัท พลาสติกทิพย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4 ม.ค 2534 เป็นผู้ประกอบการอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก ที่ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการเป่า การฉีด และการรีด ซึ่งเป็นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ ที่ครบวงจร บริหารงาน โดย คุณวรรณชัย และ คุณจันทร์เพ็ญ สุขอารมย์

ทางบริษัทฯคือผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตที่ครอบคลุมสินค้าหลากหลาย ประเภท รวมถึงการสร้างสินค้าให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง และมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งหมดนี้กลายเป็นกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจอย่างมีแบบแผน

นับเป็นเวลามากกว่า 15 ปี ที่บริษัทฯประกอบกิจการในธุรกิจพลาสติก และได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้อง และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติก

   

"บริษัท พลาสติกทิพย์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพและการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดหลัก “ลูกค้าคือหุ้นส่วน ทางธุรกิจ”

1. มีการบริหารและพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ลดปริมาณความสูญเสียการใช้วัตถุดิบในสายการผลิต
3. ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพ ของการทำงานในทุกหน่วยงาน
4. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย รวมทั้งการบริการและจัดส่ง
5. มีการพัฒนาพนักงานด้านทักษะความรู้ให้เหมาะสมกับงาน และความรับผิดชอบ โดยการจัดฝึกอบรม ให้พนักงานทุกระดับ
................................................................................................................................................................... ออฟฟิศ
  เป็นอาคารตึก 2 ชั้น ภายในแบ่งแยกเป็นแผนกบัญชี, แผนกขาย, แผนกสต๊อกสินค้า และ แผนกจัดส่ง มีโชว์รูมสินค้าเพื่อจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ชม พร้อมมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการและต้อนรับ ด้วยความเป็นกันเอง
...................................................................................................................................................................  ผลิต
  บริษัทฯ มีเครื่องจักรสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย จำนวนมากกว่า 20 เครื่อง ไว้รองรับงานของลูกค้าได้หลายขนาด หลากรูปแบบ ตามความต้องการ บริษัทฯสามารถผลิตชิ้นงานได้ตั้งแต่ขนาดเล็กสุด 5 มิลลิลิตร - 30 ลิตร และ ผลิตชิ้นงาน พิเศษตามความต้องการของลูกค้าได้
................................................................................................................................................................... คุณภาพ
  บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบที่ผ่านการอบรบ ไว้ตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานการใช้งาน ในทุกขั้นตอนของการผลิต ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การตรวจสอบน้ำหนัก, ทบสอบรั่ว, ทดสอบแรงดัน, ทดสอบการรับแรงกระแทก และการทดสอบต่างๆ ตามที่ลูกค้าระบุ
................................................................................................................................................................... จัดส่ง
  บริษัทฯ มีทีมงานจัดส่ง ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดส่ง และจัดวางสินค้า อย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งมีรถขนส่งหลายขนาด จำนวนมากกว่า 10 คัน ทำให้การจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว และตรงตามเวลาที่ลูกค้านัดหมาย