ขวดเล็ก «  
ขนาดบรรจุ 0.5 - 7 ลิตร «
ขนาดบรรจุ 10 - 30 ลิตร «  
กระป๋อง «  
 
 
 
 
10L เหลี่ยม
 
10L ทรง M
 
AD1 (30 ลิตร)
 
AD2 (30 ลิตร)
AD3 (20 ลิตร)
 
AD4 (20 ลิตร)
 
AD5 (30 ลิตร)
 
AD6 (20 ลิตร)
AD7 (22 ลิตร)
 
AD8 (30 ลิตร)
 
AD9 (25 ลิตร)
 
AD10 (20 ลิตร)
AD11 (18 ลิตร)
 
AD12 (20 ลิตร)
 
AD13 (25 ลิตร)
 
AD14 (20 ลิตร)