ขวดเล็ก «  
ขนาดบรรจุ 0.5 - 7 ลิตร «
ขนาดบรรจุ 10 - 30 ลิตร «  
กระป๋อง «  
 
 
 
เป็นกรรมวิธี ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน ที่กลวงภายใน โดยใช้วัตถุดิบประเภท HDPE, LDPE, PP, PET ส่วนมาก เป็นขวดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด เช่น ขวดยา , ขวดน้ำมันเบรค , ขวดนม - น้ำผลไม้ , แกลลอนน้ำมันเครื่อง , แกลลอนใส่น้ำยาเคมี , หม้อน้ำต่างๆ , ของเด็กเล่น และ ชิ้นงานทางวิศวะกรรม เป็นต้น
 
น้ำมันหล่อลื่น
เคมีเกษตร - ปุ๋ยชีวภาพ
อาหาร - เครื่องดื่ม
ของเล่น
เคมี-เคมีภัณฑ์
เวชภัณฑ์ - เครื่องสำอาง
อุปกรณ์รถยนต์
   
 
 
เป็นกรรมวิธีที่ใช้ใน การผลิตชิ้นส่วน ที่ต้องรองรับแรงกระแทก และมีรูปร่างซับซ้อน โดยใช้วัตถุดิบประเภท HDPE, LDPE, PP, PS, EVA, PET ตัวอย่างเช่น ฝาขวด , ฝาแกลลอน , เครื่องใช้ในบ้าน , ภาชนะบรรจุอาหาร รวมทั้งของเด็กเล่น ที่ต้องการลักษณะชิ้นงานที่นิ่ม เป็นต้น
 
 


เป็นกรรมวิธี ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน ที่มีความยาวไม่มีที่สิ้นสุด โดยใช้วัตถุดิบประเภท HDPE, LDPE, LLDPE, PP ตัวอย่างเช่น ท่อน้ำสำหรับงานเกษตร , ท่อน้ำประปา , ท่อระบายน้ำ , ท่อร้อยสายไฟ และ สายยาง ต่างๆ เป็นต้น