ขวดเล็ก «  
ขนาดบรรจุ 0.5 - 7 ลิตร «
ขนาดบรรจุ 10 - 30 ลิตร «  
กระป๋อง «  
 
 
 
 
 
0.5kg กระป๋อง
 
0.5kg จารบี
 
C051
 
1kg กระป๋อง
1.5kg กระป๋อง
 
1.5kg โหล
 
2kg โหล
 
2kg กระป๋อง
กระป๋องใส่เข็ม