ขวดเล็ก «  
ขนาดบรรจุ 0.5 - 7 ลิตร «
ขนาดบรรจุ 10 - 30 ลิตร «  
กระป๋อง «  
 
 
 

บริษัทฯ รับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯที่มีรูปแบบมาตรฐาน (รายละเอียดโปรดดูที่ผลิตภัณฑ)

นอกจากนั้น ทางบริษัทฯรับบริการออกแบบชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งจัดทำ แม่แบบพลาสติก และ จัดพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ให้ได้คุณภาพและรูปทรงตรงตามความประสงค์ของลูกค้า

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปทรงเฉพาะของลูกค้า เพื่อใช้เป็นเอกลักษณ์ทางการค้า

n