ขวดเล็ก «  
ขนาดบรรจุ 0.5 - 7 ลิตร «
ขนาดบรรจุ 10 - 30 ลิตร «  
กระป๋อง «  
 
 
Our Clients
Singer Thailand Public Company Limited
บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
n
n
Apex Oil Co.,Ltd.

n

บริษัท เอเพ็กซ์ออยล์ จำกัด

n

n
Panalab Co.,Ltd

n

บริษัท พานาแลบ จำกัด

n

n
Pornvilai International Group Trading Co.,Ltd

n

บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนลกรุพ เทรดดิ้ง จำกัด

n

n
Lenso Asia Public Company Limited.

n

บริษัท เลนโซ่ เอเซีย จำกัด (มหาชน)

n

n
Witcorp Chemicals Co.,Ltd.

n

บริษัท วิทย์คอร์ปเคมิคอลส์ จำกัด

n

n

n

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตซีแพค จำกัด

n

n

n

n
Sanden Intercool (Thailand) Public Company Limited

n

ซันเด้นอินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

n

n
Bangkok Telecom Co.,Ltd.

n

ซันเด้นอินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

n

n
Eastern Agritek Co.,Ltd

n

บริษัท อีสเทิร์น อกรีเทค จำกัด

n

n

n

Car Cosmetic Co., Ltd.

n

บริษัท คาร์คอสเมติก จำกัด

n

n

n

Foodstar Co.,Ltd.

n

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

n

n

n

Thaifuji Xerox Co.,Ltd.

n

บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ์ จำกัด

n

n

n

Skyline Unity Co.,Ltd.

n

บริษัท สกายไลน์ยูนิตี้ จำกัด

n

n

n

Patkol Co.,Ltd.

n

บริษัท สยามพัฒน์กล จำกัด ( มหาชน)

n

n