ขวดเล็ก «  
ขนาดบรรจุ 0.5 - 7 ลิตร «
ขนาดบรรจุ 10 - 30 ลิตร «  
กระป๋อง «  
 
 
 
 
 
4.5L เหลี่ยม
 
4L BP
 
4L กลม
 
4L เหลี่ยม
5L A
 
5L B
 
5L BP
 
5L C
5L E
 
5L G
 
5L L
 
5L S
     
5L T   5L V   5L แบน   6L E
           
7L V            
             
 
1 2 3