ขวดเล็ก «  
ขนาดบรรจุ 0.5 - 7 ลิตร «
ขนาดบรรจุ 10 - 30 ลิตร «  
กระป๋อง «  
 
 
 
 
ถังสะพายหลังฉีดน้ำ
ลูกลอย
     
กระติก
ปลอกเก้าอี้
     
ที่ครอบสายสลิง
 
ที่ร้อยสาย
n